Russisk mobilmarked i vekst

Antall mobiltelefonbrukere i Russland passerte 30 millioner i september. Men til tross for kraftig vekst, de digitale datatjenestene har ennå til gode å ta av blant brukerne.

Ifølge en analyse foretatt av de to russiske selskapene J'son & Partners og Sotovik, fikk det russiske mobilmarkedet en tilvekst på to millioner abonnenter sist måned - som var ny rekord. Dermed er antall mobilabonnenter i Russland oppe i 30,8 millioner, eller 21,2 prosent av det potensielle markedet.

På begynnelsen av året var det mindre enn 20 millioner mobilabonnenter i Russland.

Men Jason Smolek, senirokonsulent i J'son & Partners sier til IDG News Service at mobilmarkedet i Russland likevel er langt bak de vest-europeiske markedene når det gjelder verdiøkende tjenester som sms, mms, e-post, internett-aksess, spill og fjernaksess til bedriftens nettverk.

-- Den mest avanserte tjenesten i Russland er ringetoner, noe som viser forfatningen markedet her er i, sier Smolek

Bare sms

Han regner med at verdiøkende tjenster vil stå for kun åtte prosent av den totale omsetningen i det russiske mobilmarkedet - rundt 320 millioner dollar.

Og omtrent hele denne summen kommer fra sms, som så langt er den eneste tjenesten med en viss popularitet i øst.

Ifølge Smolek har digitale tjenster feilet i Russland av flere årsaker. For det første er det for få innholdsleverandører til å gjøre datatjenestene formålstjenslige for den gjennomsnittlige bruker.

Mens det er tusenvis av selskaper som tilbyr tjenester i Europa og Nord-Amerika, er det kun mellom 20 og 30 slike selskaper i Russland.