Rydder bort it-konsulenter

Rydder bort it-konsulenter

It-konsulentbruken i Forsvaret er kuttet med 185 millioner kroner på tre år. Antallet avtaler er redusert fra 34 til fem.

Forsvaret har innført nye interne retningslinjer for bruken av konsulenter. Det betyr blant annet at det i årene framover blir færre oppdrag for it-konsulenter i Forsvaret.

Innstrammingsbehovet er åpenbart, mener generalmajor Trond Karlsen.

- En del av regelverktet har vi hatt lenge, men vi har sett et behov for å rydde opp i dette området i noen år, og derfor har vi også ryddet. Bare i IKT-avdelingen har vi redusert konsulentbruken med 185 millioner kroner fra 2002 til 2005, sier Karlsen til Forsvarsnett.

Forsvarets logistikkorganisasjon innført en rekke nye regler.

Blant annet må innleie må være begrunnet i et behov for å løse kritiske oppgaver, tidshorisonten skal være begrenset, og det skal foreligge et budsjett.  I tillegg skal kompetansen som etterspørres være av en slik art at virksomheten selv ikke har den tilgjengelig

Konsulent i 20 år

Særlig punkt to over har det vært syndet endel mot, forteller Karlsen. En konsulent var innleid i sammenhengende i 20 år.

Det dreier seg om en Nato-kontraktør, opplyser brigader Geir Anda, sjef for presse- informasjonsavdelingen i Forsvarsstaben.

 

- Sånn skal det jo ikke være. Det blir uforholdsmessig dyrt å ha konsulenter i lange perioder, i stedet for fast ansatte, sier Anda.

Konsulentbruken har vært for omfattende, vedgår Geir Anda.

- Men nå som mye av omstillingen er gjennomført, vil vi kjøre ned på bruken av konsulenter, selv om vi selvsagt aldri kommer ned på null. Det er heller ikke ønskelig, sier Anda til Computerworld.no.

Kapper i it-råd

Antall konsulentavtaler i IKT er redusert fra 34 til fem fra 2002 til 2005. Det er ikke mulig å gjøre seg helt uavhengig av konsulenter, men kontrollen med bruk av konsulenter er mye bedre nå, mener han.

- Når det gjelder spesialkompetanse som it, er det av og til vanskelig å føre kontroll med når en avtale bør opphøre, og det hender det har lett for å balle på seg. Så noen har nok blitt værende litt for lenge i forhold til hva man egentlig ønsket, sier Anda.