Rydder opp i id-jungelen

Utdanningssektoren har valgt Sun Java Access Manager Identity Manager Suite for å sikre og beskytte identiteten til elever og studenter.

Det offentlige prosjektet FEIDE – Felles Elektronisk Identitet – har siden år 2000 ryddet opp i et villniss av personlig informasjon om elever og studenter i databaser over hele landet, finansiert av Kunnskapsdepartementet, universiteter og høgskoler.

FEIDE-prosjektet som er underlagt Uninett, ble startet for å kunne rydde opp i et stort antall databaser som eksisterte ute i utdanningsinstitusjonene om elever, studenter, ansatte og andre. Dette gjelder både personopplysninger, brukerkontoer og forretningslogikk.

Selve FEIDE-sekretariatet har valgt teknologi og implementert denne, men mesteparten av arbeidet med å samordne informasjonen på en slik måte at den både er sikker, men likevel kan utveksles til de som har rettigheter til dette, har skjedd ute i de ulike datasentrene.

Viktig med åpne standarder

- Det stod tidlig klart at vi ønsket å satse på etablerte standarder, og valgte derfor et identitetshåndteringssystem i henhold til Liberty Alliance-normene, sier Ingrid Melve, daglig leder for FEIDE.

Da FEIDE skulle velge leverandør, ønsket de en kobling mot en stor og tung leverandør som har kompetanse å stille opp med. Det var flere leverandører med god teknologi, men en samlet vurdering av samarbeidsmodell og teknologisk modenhet, gjorde at valget falt på Sun Microsystems og deres Java-verktøy for å etablere en sikker innloggingsmekaniske basert på industristandarder.

- Åpne standarder er svært viktig fordi disse systemene skal kunne ha et homogent grensesnitt for kobling mot andre tjenester. I først omgang gjelder dette mot den offentlige Sikkerhetsportalen, men vi er også med i et stort europeisk forskningsprosjekt for sikker identitetshåndtering i forskningssektoren. Sun Java System Access Manager IDM Suite gir oss en plattform for internasjonalt samarbeid, sier Melve.