Så samles han på valen

Thomas Hagelid har sluttet i Software Innovation.

Nå har han begynt som markedsdirektør i LO IT, som blant annet drifter ting for Landsorganisasjonen og banker.

Selskapet vil ventelig skifte navn etter sommerferien. Hagelid har tidligere jobbet i Nocom, Bull og Mogul.