Så det svimler for tilskuerne

Så det svimler for tilskuerne

NASA Ames Research Center, CALIFORNIA: Bildet av London raser mot tilskuerne så må holde seg fast i stolene. Dronningen er ikke på Slottet.
NASA Ames Research Center, CALIFORNIA: David Morse i NASA, National Aeronatics and Space Administration, har vist den første imponerende fremvisningen om hvordan man kan komme tett inn på et område. Det er mangelen på det britiske flagget som demonstrerer at dronningen ikke er på slottet.

En gruppe utvalgte tilskuere sitter i en primitiv kinosal i et telt. Et enormt buet lerret antyder at visningsmulighetene ikke er primitive. Men det er ikke en avansert analog filmfremviser som skaper visningen, det er en superdatamaskin med tilhørende grafikkmaskin som sender en kontinuerlig datastrøm via tre projektorer.

Oppsettet betegnes SGI Reality Center. Det benytter en SGI Origin og SGI Onyx for bearbeiding og visning. Tredimensjonale visninger kan påvirkes interaktivt av tilskuerne med styringsredskap i stolsetet.

Det er evnen til å sammenkoble simulert Mars-terreng med bilder fra Mars som får tilskuerne til å føle at de er på den røde planet. Hver dag mottar NASA JPL 168 fotografier fra Mars. De settes sammen til 360 graders visninger.

Landingsplass

Overflaten til Mars suser nærmere. Kapselen med Mars-kjøretøyet er på vei ned. Så kommer det tilsyne en enorm "kule" nærmest sammensatt av mange baller. Ved sammenstøt med planetens overflaten begynner den å sprette bortover mange ganger, til den blir liggende i ro.

Deretter begynner avkledningen. Det er som et insekt som skal ut av kokongen. Langsomt, men sikkert begynner Rover, marsbilen, å brette seg ut. Den bretter ut solcellepanelene, vrir rundt på kameraet og begynner å kjøre.

Hvor er det mest sannsynlig å finne vann? Det er den viktigste oppgaven. Forskerne synes ikke å være i tvil. Det er mer et spørsmål om når. Vann i flytende form er utelukket, men is under overflaten håper forskerne på.

Derfor er landingsplassene viktige. Forskere på NASAs JPL (Jet Propulsion Laboratory) har utviklet tredimensjonale modeller for å simulere de beste landingsstedene. For landingsanalyse benyttes en SGI Orgin med 302 prosessorer.

Det foretas en avveiing mellom de mest interessante geologiske stedene og behovet for trygg landing. Fjellene er mer enn 25.000 meter høye, dalene er inntil 8.000 meter dype.

Bør virke

Etter intense diskusjoner har den ene Mars-bilen landet i et enormt krater. Der skal den fotografere og studere stener for analyse på jorden.

Basert på resultatene dirigerer forskerne Rover videre. Ruten baseres på avgjørelser tatt ved å studere stereobilder Rover tar. Det er en utfordrende oppgave, for det tar 20 minutter å sende et styringssignal til Mars som er 170 millioner kilometer fra jorden. Derfor har forskerne måttet ty til avansert styringsprogramvare basert på erfaring fra manøvrering med Rover på jorden.

Mange lange timer har gått med til å perfeksjonere marsbilen. Det er lite man kan få gjort fra jorden når bilen er på Mars. Da bør alt helst virke. Hver feil koster enorme summer.

Det er følgeeffektene som koster, selv om selve feilen er en bagatell. Slike rutiner vedrørende utprøving i teoretiske omgivelser, datasimulering og fjerndirigering vil komme til å påvirke livet på jorden.

De er helt i tråd med NASAs visjon og misjon som omhandler å forbedre livet på jorden, gjøre det mulig å leve i rommet og finne liv. Som et ledd i en mangeårig historie er det vesentlig å inspirere neste generasjons forskere. Interessen for matematikk er for lav blant ungdommen.

To områder NASA vil bidra til, er fremtidig flyplasskontroll og dataintensiv strømningsanalyse (Computational Fluid Dynamics). Sistnevnte er meget interessant med hensyn til medisinsk forskning på blodårer.