Så det svir

Så det svir

Leder i Computerworld 15, 30. april 2004
Under årets Norsk Teleforum-konferanse var samferdselsminister Torild Skogsholm og direktør Willy Jensen behagelig samstemte. De var rørende enige om at det skal ta kortere tid å behandle klagesaker i telesektoren, og at bøteleggingen av overtredelser skal bli kraftigere, og budskapet ble godt mottatt av telebransjen.

Antageligvis med unntak av Telenor. For det er kongen på haugen utspillet først og fremst er myntet på. Telenor har bevisst drevet en uthalingspolitikk i slike klagesaker. Kampen mot Teletopia og Robert Hercz er et godt eksempel.

Uthalingstaktikk er et effektivt virkemiddel når riset bak speilet ikke fungerer. Mange norske teleaktører har fått føle det på kroppen. Uthaleren bruker dette virkemiddelet i håp om at motparten skal gi seg. Nå vil telemyndighetene sette ned foten for en slik praksis.

Med dette utspillet har telemyndighetene våknet opp av dvalen. Sporadisk har dette våpenet vært brukt tidligere, for eksempel for å tvinge igjennom utbygging av umts i henhold til gitt konsesjon, men kritikken går stort sett på at de styrende krefter har vært for slappe.

Ved å forespeile heftige bøter for kjent Telenor-praksis gir duoen Skogsholm og Jensen et helt klart signal til andre i bransjen om at de skal holde seg på matta.

Siste slag er nok ikke kjempet i denne saken. Nedkorting av behandlingstid og kraftigere bøtelegging er forslag. Det er ikke vedtatt. Telenor vil nok kjempe med nebb og klør for å begrense praksisen i utspillet fra Jensen og Skogsholm.

Men Torild Skogsholm har endelig markert seg kraftig som øverste sjef for telebransjen i Norge. Hun og PT-direktør Willy Jensen har mange en gang vært uenige om telepolitiske saker, men denne gangen har de funnet tonen.

Kanskje Skogsholm flytter til Lillesand om et par år?