SAFT til de unge

Barn og unge kan utsette seg for farer ved uforsiktig bruk av internett.

Statens filmtilsyn skal lede og koordinere et stort europeisk internettprosjekt, der MMI (Markeds og Mediainstituttet) og IKT-Norge også er partnere, ifølge Medier i Norden

Prosjektet er støttet av EUs handlingsplan for sikker bruk av internett med 1,37 millioner Euro.

SAFT-prosjektet (Safety and awareness for teens), består av to hoveddeler; en stor europeisk undersøkelse om barns risikoadferd på internett og foreldres kunnskap om barns bruk, og informasjonstiltak basert på funnene i undersøkelsen, ifølge Medier i Norden.