- Saken er sendt videre

- Saken er sendt videre

Statens vegvesen mener det er feil at en ny forskrift som skal gjøre det enklere å grave bredbåndsgrøfter har stoppet helt opp.

- Gravedybder og andre vilkår for fremføring er noen steder et stort problem, mens reglene er langt mer lempelig i andre kommuner, sa Torild Lid Uribarri i Telenor til Computerworld nylig.

Hun mener store variasjoner i reglene fører til økte administrative kostnader for utbygger når bredbåndsutbygging planlegges.

Uribarri pekte spesielt på Vegdirektoratets arbeid med forskriften "tekniske og administrative vilkår og retningslinjer til forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs riks- og fylkesveger" - et arbeid hun mente hadde stanset helt opp siden høringsfristen 1. april 2008.

- Opp til departementet

Lars Erik Hauer ved Veg- og transportavdelingen hos Statens vegvesen Vegdirekttoratet sier i en epost til Computerworld at det er ikke riktig at arbeidet er stanset helt opp etter høringsfristen i april for fem år siden.

- Flere høringsinstanser fikk anledning til å komme med innspill også etter fristens utløp. Med bakgrunn i innspillene sendte vi vårt endelige forslag til forskrift over til Samferdselsdepartementet i brev av 9.september 2010. Det ble kort tid etterpå avholdt et møte med en rekke sentrale ledningseiere, hvor forslaget ble presentert. På dette møtet deltok Telenor. Saken har etter det vært til behandling i departementet, og de er derfor nærmest til å redegjøre for status, skriver Hauer videre i eposten.

Gammelt lovverk og ulike regler fra kommune til kommune gjør det vanskelig å bygge ut bredbånd i Norge, mente flere telekom-aktører som ble intervjuet i en sak på CW.no i går. Den saken kan du lese her: Gammelt lovverk bremser bredbåndet

Computerworld har kontaktet departementet for kommentar.