Saksøker IBM for en milliard

Unix-leverandøren SCO Group saksøker IBM for misbruk av forretningshemmeligheter, urettferdig konkurranse og andre ulovlige handlinger relatert til IBMs Linux-business.
IBM fikk sin Unix-lisens i 1985 fra AT&T som hadde utviklet systemet, sier SCO i en uttalelse. I 1995 kjøpte SCO rettighetene og eierskapet til Unix, og overtok dermed eierskapet for Unix-lisensene delt ut av AT&T til IBM, Hewlett-Pacard og andre.

I et søksmål fremlagt sist uke anklager SCO IBM for å prøve å ødelegge den økonomsike verdien av Unix, og da spesielt Unix på Intel-plattformen, for å vinne fordeler på sin tjenesteforretning innen Linux. SCO anklager IBM for misbruk av forretningshemmeligheter, urettferdig konkurranse og kontraktsbrudd.

IBM sa fredag at de ikke hadde fått nok tid til å gå igjennom søksmålet, men ifølge IDGs nyhetsbyrå uttaler selskapet: "basert på en kjapp gjennomlesning ser det ut som en klage full av beskyldninger uten noen fakta som støtter dem".

IBM la til at de åpent har støttet Linux og åpne standarder i flere år, og at verken SCO eller andre før dem, noensinne har uttrykt disse bekymringene overfor dem.

SCO sier i en uttalelse at alle dagens kommersielle Unix-varianter er basert på Unix System V teknologi, hvis programvarekode og lisensrettigheter eies av SCO.

Selskapet har også sendt et brev til IBM hvor de krever at IBM stopper de angivelig konkurransehindrende tiltakene. Hvis IBM ikke bøyer seg for kravet innen 100 dager, mener SCO de har rett til å trekke tilbake IBM sin lisens for Unix-varianten AIX.

SCO hevder at selskapet har blitt skadelidende i markedet av IBMs handlinger, og har bedt retten om skadeerstatning i størrelseorden en milliard dollar.