Saksøker IBM for ubetalt overtid

Saksøker IBM for ubetalt overtid

IBM-ansatte i California og New York går rettens vei for å få lønn som fortjent.

IBM beskyldes for å nekte overtidsbetaling til titusenvis av ansatte, ifølge søksmålet som en anlagt i en føderal rettsinstans.

Saksøkerne har bedt om at søksmålet skal få såkalt "class-action"-status i hele USA, som innebærer at rettens avgjørelse får allmenn gyldighet for alle ansatte som er i samme situasjon.

Saksøkerne hevder at selskapet har brutt bestemmelser i arbeidsmiljøloven i både California og New York ved å unnta ansatte innen installering og vedlikehold fra vanlige overtidsregler, skriver New York Times.

- Det er grunn til å tro at  titusenvis ansatte har arbeidet tisusenvis, kanskje flere millioner timer overtid uten betaling, sa advokat James Finberg i advokatfirmaet Lieff Cabraser Heimann & Bernstein, som representerte de ansatte i forbindelse med at søksmålet ble gjort kjent på tirsdag.

Lange dager

Ansatte som jobber mer enn 40 timer i uka har generelt krav på overtidsbetaling, etter føderale lovbestemmelser, med mindre det er fastsatt spesielle unntak. De IBM-ansatte som går til sak er ikke omfattet av noen slike unntak, hevder advokaten.

Saksøkerne er to personer som i dag er ansatt i IBM i California, Thomas Rosenburg og John Shelly, og en som tidligere var ansatt i New York, Exaldo Topacio. Sistnevnte arbeidet for IBM i ett år fra mars 2003. IBMs hovedkontor er i Armonk i New York.

Topacio, som jobbet med teknisk brukerstøtte, hevder å ha måtte jobbet over 40 timer i uka ganske ofte. Ifølge Topacio ble han og kolleger fortalt av IBM at deres jobber var unntatt fra overtidsbetaling etter loven.

En talsmann for IBM har kun en knapp kommentar til New York Times.

- Selskapet kommenterer ikke pågående rettsprosesser. Vi holder på å gå gjennom dokumentene, sier John Bukovinsky.

Saksøkerne søker kompensasjon for ubetalt overtid samt erstating for at arbeidsgiveren ikke har fulgt føderale overtidsregler. I California håper saksøkerne også å få en rettskjennelse som pålegger IBM å avvikle det de oppfatter som en uretterdig praksis med ubetalt overtid.