Saksøkt for Linux-fusk

I mars saksøkte Unix-leverandøren SCO Group IBM for brudd på og misbruk av forretningshemmeligheter, urettferdig konkurranse og ulovlige handlinger. Nå har IBM svart: ikke skyldig på alle punkter.
I begynnelsen av mars saksøkte SCO IBM. SCO anklaget da IBM for å prøve å ødelegge den økonomiske verdien av Unix - spesielt Unix på Intel-plattformen - for å vinne fordeler på sin tjenesteforretning innen Linux.

SCO anklaget IBM for misbruk av forretningshemmeligheter, urettferdig konkurranse og kontraktsbrudd.

SCO sendte i tillegg et brev til IBM hvor de krevde at IBM stopper de angivelig konkurransehindrende tiltakene. Hvis ikke IBM imøtekom kravet, mente SCO at de hadde rett til å trekke tilbake IBMs lisens for Unix-varianten AIX.

I tillegg krevde SCO en skadeerstatning i størrelsesorden en milliard dollar. SCO hevder å ha bevis for at kode fra selskapets System V Unix finnes i Linux-kjernen. Kode i denne kjernen er utviklet med "tydelig tilgang til vår kildekode", hevder Chris Sontag som er sjef for programvare i SCO.

Kan få store konsekvenser

Nå har IBM kommet med sitt tilsvar: "vi har ikke gjort dette". Selskapet tilbakeviser alle anklager. Nå er det opp til retten å vurdere hvem som har rett.

Hvis SCO skulle vinne frem med sitt søksmål, kan få store konsekvenser for hele Linux-industrien. Linux-kjernen må strippes for all kode som retten finner å være et brudd på SCOs immatrielle rettigheter, hvis da ikke Linus Torvalds bestemmer seg for å lisensiere den. Dette vil få en dominoeffekt gjennom hele bransjen, etter hvert som leverandørene av Linux-basert programvare og Linux-brukere må tilpasse seg nye lisenskrav.

Foreløpig er det IBM som er gjenstand for SCOs anklager, men i følge Sontag har SCO planene klare for å gå etter andre som i likhet med IBM har investert tungt innen Linux.

IBM adresserte dette i sitt tilsvar på søksmålet. Selskapet slo tilbake og anklaget SCO for å på en urettmessig måte prøve å tilgrabbe seg eiedomsrett over viktig og svært utbredt teknologi. IBM innrømmet svært lite overfor SCO, og beskriver innholdet i søksmålet som uriktig. Ytterligere kommentarer ble holdt tilbake på grunn av utilstrekkelig informasjon.

Det ser ut som om den store avstanden mellom partene kan føre til en lang og vanskelig rettsprosess

Ekstremt svakt tilsvar

Et av søksmålets punkter er SCO sin hevd på Unix totalt sett. IBM hevder at de mangler opplysninger for å fastslå om følgende medfører riktighet:

At Unix i utgangspunktet ble utviklet av AT&T/Bell Laboratories; at AT&T pleide å lisensiere Unix til andre selskaper; at AT&T lisensierte Unix til IBM; at alle kommersielle Unix-varianter som brukes i dag er basert på SCOs System V Unix-teknologi; at SCO eier rettighetene til all underliggende Unix-kode utviklet av AT&T Bell Labs; og at SCO er den rettmessige eier av alle rettigheter fra AT&T Unix-avtalen.

-- Det er vanskelig å forstå det de hevder ikke å vite. SCO får ofte forespørsler fra IBM på vegne av IBM-kunder som vil se kildekoden for AIX. Dette indikerer at det er grupper innen IBM som er klar over de kontraksmessige forpliktelsene IBM har overfor SCO som en del av lisensavtalen, sier Sontag.

Han beskriver IBMs tilsvar som "ekstremt svak".

-- Vi lurer på hvorfor det tok dem 60 dager å komme med et svar. Dette kunne ha blitt diktert på en time, sier Sontag.