Salget stupte etter nylansering

Etter at Software Innovation lanserte sin nye produktportefølje GrowBusiness, gikk salget av nye lisenser rett i kjelleren. Konsernsjef Per Kveim er bekymret og svært usikker på den videre utviklingen i nysalget.
GrowBusiness Solutions er navnet på den nye produktfamilien fra Software Innovation. Men navnet passer ikke særlig godt til utviklingen i salget.

Etter lanseringen i mars har salget av nye lisenser stupt. I de tre påfølgende kvartalene etter lanseringen, har salget gått ned med henholdsvis 48 prosent, 64 prosent og 73 prosent. Totalt er rekordomsetningen på 131 millioner kroner av nye lisenser i 2001, mer enn halvert i 2002.

Ikke ferdig

Hensikten med GrowBusiness Solutions er å integrere selskapets produkter innen dokumenthåndtering, kundestøttesystemer (crm) og analyseløsninger (Business Intelligence) i en pakkeløsning. Men da det nye produktet ble lansert, var det bare kundestøttesystemene som var integrert inn. De andre produktene skulle integreres etterhvert.

Etter det Computerworld kjenner til, har flere selgere vegret seg for å selge inn den nye programvarepakken nettopp fordi den ikke var ferdig utviklet.

-- Ser man tilbake i tid er nok dette riktig. Men det har vært nødvendig å bygge opp kompetanse på produktene i eget hus. Dette er svært komplisert og ikke noe som gjøres over natten, sier konsernsjef Per Kveim i Software Innovation til Computerworld.

Kveim forteller at de har kommet lenger nå. Etter planen skal de integrere dokumenthåndteringsløsningen DocuLive inn i produktpakken i løpet av våren. Det er godt over ett år etter lanseringen.

Få leveranser

Totalt har Software Innovation gjennomført syv leveranser basert på den nye produktpakken. Til et større prosjekt i Danmark er tidsfristene kraftig overskredet. De må derfor gjøre en ekstra avsetning på fire millioner kroner for å fullføre prosjektet.

Likvel hevder Kveim at den uferdige løsningen ikke alene er årsaken til den voldsomme svikten i lisenssalget.

-- Det er meget dårlige tider. Nyinvesteringer blir nedprioritert på bekostning av forvaltning og videreutvikling av eksisterende løsninger. Det får umiddelbar konsekvens for investeringsviljen, sier Kveim.

-- Er du ikke redd for at de nye produktet skaper økt usikkerhet hos kundene i et marked som må betegnes som svært svakt? -- Kundene kan velge. De kan fortsatt kjøpe våre gamle løsninger, sier Kveim.

Bekymret

Per Kveim er bekymret over utviklingen, og sier salg av nye lisenser er en av de tingene som vil er mest avgjørende for selskapet fremover. Om utviklingen vil fortsette like negativt, vet han ikke.

-- Salg av lisenser er en av tingene vi er mest usikre på fremover. Utslagene kan bli relativt store, sier Kveim håper og tror at salget fremover vil stabilisere seg på det nivået det er idag.

Men svikten i lisensinntektene får konsekvenser også for omsetningen innenfor andre områder i Software Innovation.

-- Veksttakten på vedlikeholdsinntektene vil jo bli tregere. Men det positive er jo at vi får bedre tid til å følge opp eksisterende kunder, sier Kveim.