Salgsløft for Opera

Salgsløft for Opera

Opera tjener stadig mer penger på sin programvare, mye takket være sterke megatrender.

Den norske programvareleveran Opera har i dag lagt frem sine tall for tredje kvartal.

Mobilitet vokser

Kvartalsrapporten viser at selskapet fortsetter å høste inntekter fra den kraftige veksten av mobile, internettbaserte enheter.

Av en samlet kvartalsomsetning på 222,1 millioner kroner, sto omsetningen fra internett-enheter for mer enn halvparten, rettere sagt 148,6 millioner kroner. Til sammenligning sto denne delen av virksomheten for 118 millioner kroner i omsetning på samme tidspunkt året før. Det gir en årsvekst på 26 prosent.

Økte lisensinntekter

Selskapet opplyser at det fortsetter å se et markedsskift i retning av økte inntekter fra lisenser, søk, innhold og annonsering, mens andelen inntekter som stammer fra utvikling avtar.

Det ordinære driftsresultatet, inkludert ekstraordinære kostnader på 6,2 millioner kroner, beløp seg til 56,1 millioner kroner i perioden. Det kan sammenlignes med fjorårets drift som ga et overskudd på 34,8 millioner kroner på samme tidspunkt.

Venter fortsatt vekst

Opera regner også med å dra fordel av de "megatrender" som synes å råde i markedet fremover, drevet frem av veksten i smarttelefonmarkedet, operatører og forbrukerelektronikkindustrien. Opera regner spesielt med inntektsvekst fra annonsering, applikasjoner og søk for mobile, internettbaserte enheter.