Salig miks av åpen kildekode og åpne standarder

Salig miks av åpen kildekode og åpne standarder

Moderniseringsdepartementet blander åpne standarder og åpen kildekode, men dette må behandles separat, mener Den Norske Dataforening.

Det er nærmest en selvfølge at it-systemer skal kunne kobles sammen på en enkel, rimelig og sikker måte, slik at alle data og tjenester kan gjøres tilgjengelige internt i etaten, for andre etater, for næringsliv og for borgerne. Første skritt på veien er å etablere en felles samhandlingsarkitektur, mener DnD.

- Dette er et skritt i riktig retning for å oppnå en samhandling mellom it-systemene i offentlig sektor, sier Dataforeningens leder Kjell Rusti.

Dataforeningen sier i sitt høringssvar til Moderniseringsdepartementet at den finner behandlingen av temaene åpne standarder og åpen kildekode i samme rapport som lite hensiktmessig, da dette er to helt forskjellige problemstillinger.

Må kreve

- Rapporten er i all hovedsak vinklet fra et teknisk interoperabilitetsperspektiv, og det må stilles krav til teknisk interoperabilitet mellom alle nye it-løsninger som utvikles eller kjøpes inn av det offentlige. Departementet må kreve at alle nye it-løsninger følger de viktigste internasjonale Web services-standardene, mener Rusti.

Etter høstens Stortingsvalg mener Dataforeningen behovet for en offentlig styringsenhet i form av et it-direktorat tvinger seg frem. Det er på tide å få på plass en ledelse med faglige ressurser og myndighet og midler til å styre og iverksette og følge opp initiativer på tvers i offentlig sektor.

- Vi må sette opp tempoet, Norge kan ikke tape ytterligere terreng i forhold til andre land - som for eksempel Danmark og Canada. Erfaringer og fakta fra spesielt fra Danmark bør være et godt utgangspunkt som det bør bygges videre på i Norge, sier Rusti.