Samarbeid mellom Adobe og SAP

Adobe og SAP samarbeider om løsninger for utskrift og blanketter i SAP-system. Selskapene utvikler sammen nye løsninger tilgjengelig for alle SAP brukere.

Adobe Systems og SAP inngår et utviklingssamarbeide rundt løsninger for utskrift og blanketter. Målsetningen er å tilby SAP-kunder mulighet å effektivisere kommunikasjonen gjennom hele virksomheten. De løsninger og applikasjoner som utvikles sammen med Adobe vil bli tilgjengelige i alle SAP-system.

-- Samarbeidet med Adobe hjelper våre kunder å forbedre sin produktivitet gjennom løsninger som benytter SAP NetWeaver, og erstatte manuelle prosesser med elektronisk dokumenthåndtering, sier Shai Agassi, ansvarig for teknikkstrategi i SAPs konsernledelse.

Samarbeide mellom SAP og Adobe har som målsetning å løse flere av de mest kompliserte it-problemene bedrifter står ovenfor i dag. Blant annet å automatisere håndteringen av blanketter, eliminere papirveldet og å tilpasse systemene til myndighetenes regler.

-- SAP og Adobe hjelper kundene ved å gjøre dokumenter, og innholdet i de, mer intelligente og enkle å integrere i forretningskritiske systemer. Samarbeidet gjør det letter å laste ned og sende ut data fra systemene og presentere informasjonen på en sikker måte til brukere, sier Shantanu Narayen i Adobe.

Under SAPs brukerkonferanse Sapphire forrige uke ble det vist eksempler på disse nye løsningene som blir tilgjengelige for pilottest i begrenset omfang i slutten av 2003.