Samarbeider om musikk

Samarbeider om musikk

Selskapene Norske Systemarkitekter og Phonofile har inngått avtale om samarbeid rundt temaet digitale rettigheter.
Konsulentselskapet NSA (Norske Systemarkitekter) har inngått en strategisk samarbeidsavtale med Phonofile om produksjon, lagring og distribusjon av digitale rettigheter. Samarbeidet innebærer at begge selskaper investerer betydelige ressurser i nye tjenester og løsninger rettet mot definerte målgrupper.

Det første prosjektet er godt i gang og blir lansert til høsten. Phonofile forvalter rettigheter til digital musikk og utvikler tjenester knyttet til bruk av denne. Selskapet forvalter blant annet de digitale rettighetene på vegne av over 100 norske plateselskaper. Selskapet har blant annet utviklet og etablert tjenesten www.musikkonline.no for salg av lydfiler til konsumentmarkedet.

Hovedaksjonærene i Phonofile er FONO (Foreningen av norsk plateselskaper) og TV2.

-- Vi tror at dette samarbeidet vil gi begge selskaper en unik mulighet til å gi et viktig bidrag til den digitale medieutviklingen i Norge. Denne prosessens fremste drivere er den teknologiske utviklingen samt etterspørselen og nysgjerrigheten til konsumentene. Musikkbransjen er i dag langt fremme på begge områder. I den digitale verden er de teknologiske kravene store og det er derfor viktig å bygge allianser med ledende teknologiselskaper om den rette strategien, sier administrerende direktør Erik Brataas i Phonofile, i følge en pressemelding.

-- Samarbeidet med Phonofile vil styrke NSAs stadig sterkere posisjon innenfor mediasektoren i Norge. Musikk og broadcasting har mange utfordringer innenfor den pågående digitaliseringen som våre to selskaper vil prøve å finne løsninger på, sier administrerende direktør Espen Remman i NSA.