Samarbeider om teknologi

Samarbeider om teknologi

Statoil og Siemens har inngått en samarbeidsavtale om teknologiutvikling.

- Vår ambisjon er å lede teknologiutviklingen innen energisektoren, og da vil det ha avgjørende betydning å ha et strategisk, langsiktig samarbeid med en av de aller viktigste aktørene i denne bransjen, sier Nils Klippenberg, strategidirektør og globalt kundeansvarlig i Siemens.

Flytende havvindmølle

De to aktørene vil i hovedsak samarbeide om vindkraft, undervannsteknologi, elektroteknologi og energieffektivisering. Områder hvor det ligger store fremtidsmuligheter.

Les også: Atea leverer lisenser til Statoil

Selskapene har allerede prosjekter hvor de samarbeider om teknologiutvikling, men partene ønsker å satse ytterligere.

Verdens første flytende havvindmølle, Hywind, er et eksempel på et samarbeidsprosjekt mellom blant andre Statoil og Siemens som har vakt stor internasjonal oppmerksomhet, både for de teknologiske løsningene og forevnen til å realisere nye ideer.

Strategisk fokus

Samarbeidsavtalen omfatter sikrer strategisk fokus hos begge partner, samt enklere oppstart av nye prosjekter.

Les også: IBM med stor Statoil-avtale

Statoil bruker hvert år 2,2 milliarder på forskning. Siemens har verdens største portefølje innen miljøteknologi og bruker om lag 31,5 milliarder kroner på forskning og utvikling. Halvparten av midlene går til energi og miljø.