SELVKJØRENDE: Ketil Solvik-Olsen har nå fått gjennom lovendringen som tillater selvkjørende busser. Foto:Tor Livius Midtbø/SD

SELVKJØRENDE: Ketil Solvik-Olsen har nå fått gjennom lovendringen som tillater selvkjørende busser. Foto:Tor Livius Midtbø/SD

Grønt lys for selvkjørende busser

Tirsdag ble regjeringens lovforslag om selvkjørende busser vedtatt av Stortinget. Loven skal etter planen tre i kraft 1. januar 2018. Dermed kan det bli mulig å søke allerede like over nyttår.

Både i Oslo, Stavanger og Kongsberg er det planer om å få de selvkjørende bussene på veien så fort som mulig. Både Trondheim og Bergen vurderer busskjøp. I Oslo ligger de allerede godt an og selskapet Ruter ser for seg en utprøving av bussene allerede om ett til to år. – Dette er en teknologi som dramatisk kan endre det vi holder på med i kollektivtrafikken, sier administrerende direktør i Ruter Bernt Reitan Jenssen til NRK.

Det er først og fremst tilførselsbusser til sentrale trafikknutepunkter man ser for seg.

Revolusjon i kollektivtransport

- Framtidens transportmidler vil gjøre hverdagen enklere for folk flest. Det er ingen tvil om at vi står overfor en revolusjon når det kommer til kollektivtransport. Allerede har vi sett uttesting av selvkjørende små minibusser en rekke steder rundt i landet, innenfor begrensede rammer. Nå har vi fremmet en lov som i større grad gjør det mulig med utprøving av selvkjørende kjøretøy, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding tirsdag. 

– Utviklingen av ny teknologi i transportsektoren skjer raskt, og særlig på kjøretøyområdet. Blant annet har vi sett en utvikling og sammenkobling av flere og bedre førerstøttesystemer, som på sikt vil gjøre det mulig for føreren å fri seg helt fra føreroppgavene. Denne utviklingen vil, med stor sannsynlighet, få stor betydning både for mer effektiv trafikkavvikling, økt mobilitet, miljø og ikke minst være svært viktig for trafikksikkerheten, sier Solvik-Olsen.

Utprøving under trygge rammer

Reell utprøving under trygge rammer er avgjørende for å kunne realisere disse effektene, men til nå har lovverket, med sin forutsetning om en ansvarlig fører, satt begrensninger for utprøving av selvkjørende teknologi - og dermed også for videre utvikling.

– Formålet med den nye loven er å avdekke hvilke effekter selvkjørende kjøretøy kan ha for trafikksikkerhet, effektivitet i trafikkavviklingen, mobilitet og miljø – med sikte på en mer permanent innfasing av slike kjøretøy i ordinær trafikk i framtiden. Med dette legger vi også til rette for utvikling og utprøving av ny teknologi, og vi bidrar til å sikre gode konkurranseforhold for norske teknologibedrifter. Vi vil legge til rette for at ny og fremtidsrettet teknologi tas i bruk, og gjerne utvikles i Norge, sier Solvik-Olsen.

 

Les om:

Samferdsel