Sami Ædnan som Opera

Opera Software lanserer i dag Opera 6.05 for Windows i nordsamisk språkdrakt.

Opera Software lanserer i dag Opera 6.05 for Windows i nordsamisk språkdrakt, som er det mest utbredte samespråket her på berget.

-- Med lanseringen ville vi komme med litt ekstra hjelp til en liten språkgruppe for å støtte opp om den kulturelle identiteten til samene i informasjonsalderen, sier direktør Jon S. von Tetzchner.