Samler kreftene

Flere mobilorganisasjon har gått sammen om å danne Open Mobile Alliance (OMA).

Dette viser at aktørene har skjønt at nye grep må tas for å lage attraktive mobil- tjenester. Så er det bare å håpe at grupper som LIF, MMS-OS, SyncML Initiative og Wireless Village legges ned.

I dagens situasjon har ikke mobilbransjen råd til tuesitting.