Samler Midt-Norge til én bredbåndsregion

Ti lokale bredbåndsleverandører i Midt-Norge tar nå et kraftig grep om Sør-Trøndelag, Nordmøre og Romsdal, gjennom samarbeidsprosjektet RIKS.

Gjennom samarbeidsprosjektet RIKS vil nettselskapene tilby et regionalt nettverk som de mener vil forene høy kompetanse og kvalitet med en enestående lokalkunnskap.

Fellesnevneren for de fleste av de ti nettselskapene i RIKS-samarbeidet er at de helt eller delvis er eid av kraftselskapene i regionen. Administrasjonen av det nye prosjektet er også lagt til E-verkenes felles innkjøpsamarbeid, Trønderkraft AS.

Sammenkoblet vil det nye RIKS-nettverket dekke området fra Rauma, Oppdal og Røros i sør til Åfjord i nord, og omfatte rundt 350.000 innbyggere. De ti selskapene har mellom 15.000 og 20.000 kunder i dette området.

- Dette er en interesseorganisasjon som skal hjelpe oss å stå imot presset fra de store bredbåndsaktørene, sier prosjektleder Stein K. Øie i Infonett Røros til Computerworld.no

Bedre ip-telefonitilbud

- Vi ser at vi må samarbeide om kompetanse og på andre områder. Det koster mye å opprettholde den høy kvaliteten, mens marginene blir mindre. Gjennom Riks kan vi også ha felles innkjøp, noe som styrker oss i dagens marked, sier Øie.

For kundene betyr sammenslåingen ikke store endringer med det første. De ti selskapene fortsetter som selvstendige bedrifter. Det er ingen prisavtaler.

- Men kundene vil jo ha fordeler av at vi samler kompetanse og innkjøp, sier Øie.

Han legger til at på kort sikt vil de ti nettselskapenes brukere merke samarbeidet i form av et bedre og utvidet tilbud når det gjelder ip-telefoni.

Vil beholde lokaltilknytningen

Øie mener det er viktig for lokalmiljøet at bredbåndsselskapene er fra området.

- I Røros bruker 80-90 prosent av bedriftkundene lokale bredbåndsaktører. Dette har store fordeler, vi kjenner nærmiljøet og har tilby service i løpet av noen minutter. Telenor forsvant fra Røros, men er fremdeles tilstede som tilbyder av tjenestene, sier Øie.

Han mener at et lokalt sikkert nett med tilstrekkelig kapasitet vil være av stor betydning for næringsutviklingen og bosettingen i de enkelte lokalsamfunn og i Midt-Norge som region.

Modell for Norge?

Riks startet med et pilotprosjekt for to år siden. Sist høst samlet 13 selskaper seg som resulterte i det nye samarbeidet. De tre som ikke ble med har ifølge Øie rasjonelle grunner, og kan bli med senere.

- Om dette kan være en modell for hele Norge? Vi vet at de er flere bredbåndsselskaper i Norge som tenker som oss. Vi er åpne for flere medlemmer, og jeg tror dette kan være veien å gå for det lokale bredbåndsmarkedet, sier Øie.

Medlemmer av RIKS pr. 15. mars 2006

Bredbånd i Trøndelag AS, LOQAL, eid av TrønderEnergi AS, Orkdal Energi AS og Kvikne-Rennebu Kraftlag AL, GaulaNett AS, eid av Gauldal Energi As, Infonett Røros AS, eid av Røros Elektrisitetsverk AS, NEAS Bredbånd AS, eid av NEAS, Nordmøre Energiverk AS, Rauma Energi Bredbånd AS, eid av Rauma Energi AS, Selbu Energiverk AS, NeaNett Svorka AS, eid av kommunene Rindal, Surnadal og Halsa, samt Svorka Energi AS, Tydal Kommunale Energiverk KF, TydalsNett og Vitnett AS, deleid av Oppdal E-verk AS.