Samler persondata på ett sted

Kommunene i Vestfold vil yte mer service for mindre penger på kortere tid. Et felles driftssystem er nøkkelen som skal realisere visjonen.
Re, Hof og Andebu i Vestfold er foreløpig de tre første kommunene i landet som satser på en felles driftssentral. Systemet er lagt opp for å sikre, samordne og behandle kommunenes sensitive personopplysninger innenfor pleie-og omsorg, sosial, barnevern og PP-tjenesten på samme sted.

Det betyr at et datasystem tar i mot og følger opp alle henvendelser fra brukerne ved at alle serverne er samlet på et sted. Driftingen skjer fra kommunehuset i Re.

Gjør hverdagen enklere

Med moderniseringsminister Morten Andreas Meyer og Datatilsynet som pådrivere satser dermed kommunene på å effektivisere tjenestene for næringslivet samtidig som det blir lettere for innbyggerne å nå gjennom for å oppnå rask service og respons på ting de lurer på. Tjenesten går gjennom en felles elektronisk portal som skal vise vei til alle offentlige tjenester i Norge.

-- Dette er ren modernisering i praksis.

Å bygge ned byråkratiet, korte ned på saksbehandlinsgstider, og utvikle en felles elektronisk portal som skal vise vei til alle offentlige tjenester i Norge, er et godt steg på vei når det gjelder å skape den ideelle kommune for innbyggeren, sier en entusiastisk Meyer. Moderniseringspolitikkens talsmann kommenterer det interkommunale driftssamarbeidet som banebrytende, og oppgir flere grunner til det.

-- Felles driftssentral innebærer at flere hjelper hverandre på kortere tid. Samarbeidsklimaet mellom kommunene, både i administrativ og politisk ledelse, og faggrupper blir bedre. En felles sensitiv driftssentral for kommunene gir dessuten betydelig større kostnadseffektivitet enn tidligere desentraliserte løsninger, fastslår Meyer.

Han mener det ferske kommunesamarbeidet er med på å skape et "forbilde" som alle landets 434 kommunene kan lære av

Reduserte kostnader

Kommunene regner med å spare mellom 50.000 og 100.00 kroner per år i driftsutgifter. Det støtter Meyers påstand om mer service for mindre penger.

Men prosjektet sikrer ikke bare reduksjon i kommunenes drifts- og vedlikeholdskostnader. Et felles datasystem vil ifølge prosjektleder Lars Fremstad, også gi kommuner i distrikts-Norge økt kompetanse og sørge for at de kommer seg opp på et høyere teknisk nivå ved at fagmiljø og drift er samlet et sted.

-- Prosjektet er foreløpig i startfasen men kommunene har stor nytte av å videreutvikle dette. Plattformen etablert i Vestfold gir godt grunnlag for sikker drift, sier senioringeniør i Datatilsynet, Johan Baar Larsen.

Han legger imidlertid ikke skjul på at det er en stor utfordring å sikre sensitive data.

-- Prosjektet krever god kunnskap og innsikt, ettersom det er snakk om svært sensitive data blant innbyggerne. Men vi har stor tro på prosjektet og håper satsingen treffer regionalt, sier Baar Larsen.