Samlet 2000 patenter

HP klatrer til en tredjeplass på patenttoppen

– HP fikk i løpet av 2005 godkjent totalt 1.797 patenter og klatrer med det fra en fjerde til en tredjeplass på listen over selskaper med flest nye aksepterte patenter, sier Eivind Roald, administrerende direktør i HP Norge, i en pressemelding.

- Det er gledelig å se at HPs satsning på forsknings- og utviklingsarbeid gjør oss til et av markedets viktigste teknologidrivere og at vi rykker opp på listen over selskaper med flest nye aksepterte patenter. Vi skal opprettholde trykket på dette arbeidet og fokusere enda mer på de områdene som gir best forretningsmuligheter for HP, sier Roald.

HP annonserte i 2003 en patentstrategi som blant annet har gitt samarbeidspartnere bedre tilgang til selskapets patenter. Dette har ført til en firedobling av den verdien disse patentene gir HP. HP har nå totalt 30.000 patenter på verdensbasis og 15.000 i USA.