Samlet bransje bak it-pris

Når Rosing-prisene deles ut den 24. november, står de tre største organisasjonene i it-bransjen for første gang samlet bak en felles prisutdeling.
Dataforeningen har fått med seg både Abelia og IKT-Norge som samarbeidspartnere.

Få bransjer er så flinke til å hedre seg selv som it-bransjen. Men bransjen modnes og er blitt mer voksen, og mange har sett behovet for å samle seg om et stort arrangement fremfor en rekke små, skriver Dataforeningen i en pressemelding.

-- Branjepriser er viktig og betyr mye for den enkelte aktør, men i it-bransjen er det kanskje for mye av det gode. Tiden er moden for en konsolidering, sier Truls Berg som er leder i Dataforeningen.

Både bransjeorganisasjonen Abelia og IKT-Norge er fornøyde.

-- Rosing er et verdig arrangement. Det finnes ingen mer betydningsfull utmerkelse en kunnskapsbedrift kan få i Norge i dag, og med 15 Rosing-priser er det få av våre medlemsbedrifter som ikke er aktuelle for en eller flere av prisene, sier Paul Chaffey i Abelia.

-- Verdiskapningen i norsk it-bransje er formidabel, og Rosing synliggjør på en flott måte at vi faktisk er Norges tredje største næring. IKT-Norge er strålende fornøyd med at vi nå får et samarbeid på tvers av organisatoriske skillelinjer for å gjøre Rosing til en markering som hele bransjen kan samles om, sier generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge.

Meld på kandidater til årets Rosingpriser på rosing.net.