Sammen om lønn

Danske Multidata og norske Bluegarden inngår partnerskap om lønns- og personaltjenester for det nordiske markedet.

Multidata og Bluegarden er ledende virksomheter innen lønns- og personaltjenester i Danmark og Norge. Selskapene inngår nå et strategisk partnerskap som gjør koalisjonen til en av de ledende i Norden. Systemer fra de to selskapene sørger for lønnsutbetalinger til rundt to millioner dansker og nordmenn. Multidata A/S er den ledende leverandøren av lønnstjenester i privat sektor i Danmark, mens Bluegarden favner noe bredere, med systemer og tjenester innen både lønn, personal, kompetansestyring og opplæring.

- Samarbeidet vi nå inngår, gjelder i første rekke lønn og Bluegardens industrialiserte webportal for lønn og personal, som opererer på toppen av Multidatas lønnssystemer, forteller administrerende direktør Svein F. Gullaksen i Bluegarden.

- Cirka 1,2 millioner dansker ansatt hos 80.000 Multidata-kunder, og rundt en halv million nordmenn hos omkring 2000 Bluegarden-kunder lønnes i dag gjennom våre samlede løsninger. Det gjør den strategiske alliansen til en av de ledende i Norden under ett, sier Gullaksen.

Utvider

For Multidata betyr avtalen med nordmennene en utvidelse av forretningsområdet.

- Avtalen med Bluegarden er avgjørende for realiseringen av våre forretningsmål. Vi er i dag ledende innen lønnsadministrasjon, men målet er å videreutvikle denne posisjonen til også å omfatte de andre områdene som knytter seg til personaladministrasjon, inkludert outsourcing av kundenes HR-avdeling - et marked som ventes å vokse kraftig i de kommende årene, sier Multidatas administrerende direktør Helge Kaltoft.

Avtalen mellom de to selskapene er tredelt, gjennom en utviklingsavtale, en VAR-avtale (Value-added reseller) og en samarbeidsavtale knyttet til BPR (Business Process Re-engineering) og BPO (Business Process Outsourcing), som skal leveres av Bluegarden Danmark A/S. Det vil gjøres nasjonale tilpasninger av Bluegardens HR-system, og visse tekniske tilpasninger kan også bli nødvendige, men dette arbeidet er de to selskapene alt i gang med.

I første rekke satser Multidata på å tilby de nye HR-tjenestene til mellomstore og større virksomheter i det danske markedet.