Samsung vokser på mobilsalget

Samsung vokser på mobilsalget

Sør-Koreas største elektronikkselskap kunne vise til knallresultater for første kvartal. Mye takket være telekomdivisjonens fremgang.
Omsetningen og nettoresultatet til Samsung Electronics gikk i taket i selskapets første kvartal, takket være bedre fart i Samsungs halvleder-, lcd- og mobiltelefon-forretningsenheter.

I perioden januar til mars omsatte selskapet for 12,5 milliarder dollar som er en økning på hele 50 prosent i forhold til samme periode i fjor. Nettoresultatet økte med formidable 178 prosent i kvartalet.

De beste resultatene kom fra selskapets telekomdivisjon som stod for den høyeste omsetningen blant selskapets fire forretningsenheter. Telekom stod for 34 prosent av inntektene i kvartalet.

Salget av mobiltelefoner økte med 52 prosent til 20,1 millioner enheter i løpet av kvartalet. Hele 175 millioner enheter ble solgt utenfor Korea.

Salget av kamera-telefoner utgjorde 34 prosent av totalen. I fjerde kvartal i fjor var denne andelen 25 prosent. 81 prosent av alle telefoner solgt hadde fargeskjerm.

Ifølge IDG News Service forventer Samsung at det gode salget skal fortsette neste kvartal, men ga ikke noen spesifikke tall. Men for året under ett fastslår selskapet at det skal selges "mye, mye mer" enn de opprinnelige 65 millioner enhetene selskapet regnet med å selge.

Samsung regner med at totalmarkedet for mobiltelefoner verden over, vil vokse fra 510 millioner enheter i 2003 til 560 millioner enheter i inneværende år.

Selskapet forteller også at kameramodeller med to og tre megapiksler er planlagt lansert i år.

Fallende lcd-priser

Selskapets lcd-forretning vokste med 16 prosent i kvartalet. Leveransene av store paneler nådde 2,5 millioner enheter i måneden i mars.

Selskapet forventer en ytterligere prisnedgang i markedet som følge av sterk konkurranse fra taiwanske produsenter som ventes å øke sin produksjon. Samsung regner med at prisene fra nå og ut året vil falle med 10 prosent for lcd-paneler til dataindustrien, og mellom 20 og 30 prosent for tv-paneler.