SAN for massene

Når ISCSI-protokollen blir ratifisert på slutten av året får bedriftene et alternativ til dagens lagringsnett.

ISCSI er en protokoll som søker å kombinere dagens nettverksteknologi basert på TCP/IP med lagringssystemenes behov for å større blokker med data.

Til neste år kan vi vente oss lagringsutstyr som er sertifisert for ISCSI.