Sandefjord får egen it-skole

Sandefjord får egen it-skole

It-bedriftene i Sandefjord har lenge ønsket seg et eget it-universitet. Nå blir ønsket oppfylt. Det første kullet begynner høsten 2005.
De største it-selskapene i Sandefjordsområdet har en ting felles. De driver alle en virksomhet der logistikk står i sentrum.

Men personer med både logistikk- og it-kompetanse har vært mangelvare. Derfor har flere av disse bedriftene ønsket seg en høyskole i lokalmiljøet som kan gjøre rekrutteringen enklere.

-- Dagens logistikk med høye transaksjonsvolumer krever gode it-løsninger og informasjonsflyt. Det er ikke mange som behersker dette, sier logistikksjef Pål Asbjørn Vindegg i Komplett. Han mener it-utdanning idag i hovedsak dreier seg om teknologi.

-- Vi trenger ikke programmerere. Vi trenger folk som er systematiske og forstår forretningslogikken og samtidig har it-kompetanse, sier Vindegg.

Nå får Komplett og de andre it-bedriftene i Sandefjord det som de vil.

-- Vi har nå fått klarsignal og jeg kan nå love at vi skal tilrettelegge for et nytt studium som bygger på it og logistikk. Oppstarten av dette studiumet vil være høsten 2005, sier Ragnhild Stein som er områderektor ved Folkeuniversitetet i Buskerud og Vestfold.

Hovedårsaken til at det nye studiumet nå blir en realitet, er at NTNU i Trondheim og Göteborgs Universitet i Sverige stiller opp. De har sagt seg villig til å ta ansvar for det faglige innholdet.

Teori og praksis

Men også mange bedrifter i Sandefjords-området vil åpne dørene for undervisningen.

-- Vi kommer til å legge inn en praksisdel i studiene der studentene får reelle arbeidsoppgaver i bedrifter. Et slikt samarbeid er ganske unikt, mener Stein.

Sykehuset i Vestfold, Posten, Jotun, Tollpost Globe og Komplett er blant bedriftene som har sagt seg villig til å ta inn slike studenter.

Vindegg mener Komplett både på kort og lang sikt vil kunne ha nytte av dette.

-- Vi sitter ofte med skylapper og ser ofte ikke løsningen på våre utfordringer. Da kan vi dra nytte av å få inn dyktige folk utenfra. Det kan gi oss nye ideer eller hjelpe oss å utrede ting som vi eller ikke har tid eller rett kompetanse til å gjøre, sier Vindegg.

Samtidig vil Vindegg legge forholdene til rett internt i Komplett for at dagens nøkkelmedarbeidere skal kunne få muligheter til å videreutdanne seg.

-- Vil det nye skolen være et viktig rekrutteringsmiljø for dere i fremtiden?

-- Jeg håper selvfølgelig det. Men det er alltid vanskelig å vite hvilke ressurser vi har behov for om tre til fire år. Men generelt vil dette på lengre sikt være postitivt for kompetansenivået for næringslivet i Sandefjord og Vestfold, sier Vindegg.

Mastergrad

Studiet er planlag bygget opp som en utdanning med master-grad. Ifølge Stein skal det bli et modulbasert studium der studentene selv kan velge hvilke moduler de ønsker. Ved studiestart til neste høst vil de ha klare en eller to moduler. Oppbygningen og innholdet i studiet vil bedriftene i lokalmiljøet ha store muligheter til å påvirke.

-- Vi lager nå en spørreundersøkelse for å kartlegge hvilket kompetansebehov bedriftene her i Sandefjord har, sier Stein.

Utdanningen vil i utgangspunktet være et privat tilbud, da skolen så langt ikke får noe tilskudd. Prisen vil derfor ligge deretter.

Hvor mange som vil bli fristet av det nye utdanningstilbudet i Sandefjord, vet ikke Stein. Men hun håper en oppslutning på minst 20 studenter ved studiestarten neste høst.

De ferske it-studentene vil kunne glede seg over et flott studiested. For undervisningen skal skje i nyoppussede lokaler ved Framnes, rett ved siden av Handelshøyskolen BI.