Sandefjord vokser

Foreløpige tall fra Statistisk Sentralbyrå viser fortsatt vekst i innbyggertallet i Sandefjord kommune.