Sandefjord vokser

Foreløpige tall fra Statistisk Sentralbyrå viser fortsatt vekst i innbyggertallet i Sandefjord kommune.

Første halvår i år steg innbyggertallet med 256 personer. Sandefjord står dermed for 34 prosent av veksten i hele Vestfold fylke, der befolkningen økte med 747 personer.

Tallene viser også at Sandefjord nærmer seg Larviks størrelse, og det raskere enn tidligere antatt, skriver kommunen på sine hjemmesider. I alt bor det nå 40.079 mennesker i Sandefjord kommune.