Den sanne virkelighet?

Den sanne virkelighet?

"Kunstig virkelighet", virtual reality, vet vi hva er. Sittende i teknikkspekkede stoler, med spesialbriller på nesen og elektroniske hansker på hendene kan vi oppleve ting som ikke finnes i virkeligheten. Artige greier for spesielle behov. "Falsk virkelighet" er noe helt annet, det er makabre greier.
Det er lov å skape noe som ikke finnes. Det er ikke lov forfalske det som finnes. De som er opptatt av historie, husker sikkert det sovjetiske kommunistpartiets grove forfalskning av virkeligheten.

Fotografier ble retusjert slik at kommunister som ble utrensket av Stalin forsvant fra bilder med Lenin eller ham selv. Som om de aldri hadde eksistert. Manøveren måtte gjentas et stort antall ganger fordi Stalin ville bli kvitt de fleste av sine gamle kamerater.

Da jeg vokste opp i Budapest etter krigen, måtte mine foreldre stadig kjøpe nye utgaver av Stalins biografi. Alle måtte ha den hjemme. Bøkene var likedan utenpå, med bløte, snusbrune skinnomslag og Stalins berømte profil i dyptrykk, men innholdet ble ajourført år for år. Historien var ikke det som foregikk i virkeligheten, det var hva Stalins propagandister fortalte. Det var en del av Stalins mystikk.

Naive greier, kan du si. Vel, dette er lenge siden og bare barnemat. Alle skjønte etter hvert hva som skjedde, retusjeringen var ofte talentløst utført, man kunne lett se hvor noen var fjernet. Stalin kjente ikke til pc-er. Mulighetene er selvfølgelig helt annerledes og mye farligere i dag. 8Falsk virkelighet8 er å skape eller endre bilder, video, dokumenter eller lyd ved hjelp av digitale teknikker.

Resultatene er overbevisende. De viser ting som aldri har skjedd, ihvertfall ikke slik bildene eller filmene viser. Og det koster ikke stort å skape en falsk, digital virkelighet. Dagens pc-er er raske nok til å vise frem bevegelige bilder som gir et slående realistisk inntrykk i 8sann tid8.

Denne utviklingen er nødt til å få konsekvenser. Gartner regner med at i løpet av de neste fem år vil vi oppleve minst en kjempeskandale i media og politikk på grunn av falsknerier. Det er ikke snakk om noe som kanskje vil skje i fremtiden. Dette skjer allerede.

Det dukker opp bilder og filmsnutter som setter ledende politikere i pinlige situasjoner. Det er vanskelig å forsvare seg mot slike angrep. Jo mer hun hevder sin uskyld, desto mer tror folk at hun juger. Publisering av falske bilder og dokumenter har allerede ført til betydelig forvirring. Det er grunn til å tro at redaktører i vel ansette aviser har fått sparken fordi de ikke skjønte dette. Både politikere og mediafolk innser at de må beskytte seg. På sin måte er dette like ille som virusangrep. Og vi vet at når det gjelder virusangrep, vil de bli MYE farligere etterhvert.

Et annet område der falsk virkelighet kan føre til skadevirkninger, er rettssaker om barnepornografi bl.a. i USA. Slike saker er blitt avvist av domstolen fordi bevismaterialet var videofilmer, og de anklagede hevdet at personene på filmen ikke er avbildning av virkelige mennesker. I slike tilfeller faller bevisbyrden på aktoratet, det er de som må bevise at materialet er ekte. I visse tilfeller må de fremskaffe den avbildede personen for at anklagene skal bli godtatt.

Ekle og skadelige moderne fenomener som falsk virkelighet, virus og spam må bekjempes langs to akser. Dels kan lovene endres, og det holder på å skje. Og dels kan nye teknikker utvikles som beskytter og avslører. For eksempel blir DNA-analyser stadig viktigere for å avsløre ukjente gjerningsmenn.

Det er ikke lenger mulig å hevde at 8det var ikke meg8, DNA-bevis er fullt ut akseptert av domstolene. Vi har bruk for like sterke teknikker som kan avsløre at bilder er blitt fremstilt ad teknisk vei eller er blitt manipulert. Neste generasjons fjernsynsapparater og videokameraer vil ha funksjoner bygget inn for å garantere at bildene er ekte.