Santech beholder Bravida

Distributøren Santech Micro Group (SMG) skal levere datautstyr for 200 millioner kroner til Bravida i 2003.
Med sine 120 ansatte er Sandefjordsselskapet SMG en av de største breddedistributørene i Norge. SMG har vært distributør for Bravida også i 2002, og forhandlingene om en kontrakt for 2003 har pågått den senere tid.

Avtalen som er inngått mellom de to selskapene gjelder for 2003 til 2006. Bravida, som er mest kjent for sin installasjonsvirksomhet, skal kjøpe pc-er, periferiutstyr og annet datautstyr

for videresalg til en verdi av 500 millioner kroner i denne perioden. Bravida har etterhvert bygget seg opp til å bli en stor leverandør av it-utstyr til bedrifter. -- Beløpet på 200 millioner kroner for 2003 er konservativt anslått. Bravida har vist bra vekst det siste året, og jeg tror deres salg av ikt-utstyr kan overgå våre estimater, sier Erik Frøystein, viseadministrerende direktør i SMG.

SMG regner med å distribuere tele- og datautstyr til en verdi av 1,7 milliarder kroner i 2002.