SAP-konsulenter fusjonerer

SAP-konsulenter fusjonerer

De to SAP-konsulentselskapene Share Consulting og 2C Change slår sine norske virksomheter sammen.

De to konsulentselskapene Share Consulting og 2C Change fusjonerer i Norge og fortsetter under navnet 2C Change. Den nye virksomheten vil bestå av 20 medarbeidere.

Flere ressurser

Fusjonen vil gi tilgang til høyere kompetanse, flere ressurser og et bredere produktutvalg. Hvert selskap har i dag 10 medarbeidere og alle fortsetter i 2C Change. Etter fusjonen som vil bli en formell realitet i starten av 2011, fortsetter virksomheten i Share Consultings lokaler i Oslo sentrum.

Lokal tilstedeværelse

- Share Consulting har i dag en rekke konsulenter med meget sterk faglig tyngde som styrker vårt fotfeste på det norske markedet. Kundene foretrekker nærhet til ressursene på det lokale marked. Derfor vil vi gjerne ekspandere i de nordiske landene og vi ser fusjonen med Share Consulting som et viktig skritt i denne retningen, sier administrerende direktør Nicolaj Vang Jessen i 2C Change ifølge en presseuttalelse.

Begge selskaper har sin kjernekompetanse innenfor SAP-løsninger tilknyttet engineeringvirksomheter, produksjonsvirksomheter og logistikk. Begge virksomhetene er eid og ledet av SAP konsulenter.