SAP rammer inn Statkraft

SAP og Statkraft har inngått en strategisk rammeavtale. Målet er å redusere kostnadene.
Norges største kraftprodusent Statkraft har inngått en strategisk rammeavtale med verdens største leverandør av forretningskritiske it-løsninger, SAP.

For Statkraft betyr avtalen reduserte kostnader for programvare til hele konsernet, skriver selskapet i en pressemelding. Bakgrunnen for avtalen er at begge selskaper ønsker å etablere et nært samarbeidsforhold som støtter strategi og målsetninger i både Statkraft og SAP. Avtalen fokuserer på de målsetninger hvor it-prosesser vil bidra til økt vekst og måloppnåelse.

I henhold til avtalen vil Statkraft få de ressurser som er nødvendig direkte fra SAP, både når det gjelder kjøp av programvare, men også konsulenttjenester og andre tjenester. Avtalen gjelder for alle selskaper hvor Statkraft har en eierandel som overstiger 50 prosent.

For SAP innebærer denne avtalen en mulighet til ytterligere vise markedet at SAP er bransjespesialist innen energibransjen.

Målene som Statkraft og SAP har satt seg i avtalen, dreier seg i all hovedsak om å forbedre forretningsprosessene i Statkraft-konsernet.

De områdene som det arbeides med er: kostnadseffektive og serviceorienterte IKT-løsninger, harmonisering av it-løsningene på tvers av Statkraft-konsernet, en forretningsorientert tjeneste- og leverandørhåndtering, brukervennlige og effektive løsninger for felles forretningsprosesser, fleksibel og skalerbar it-arkitektur og integrasjonsplattform, samt en forankring av strategiske it-prosjekter i toppledelsen hos begge selskaper.

- Det er viktig for Statkraft at vi har tilgang til de beste it-ressurser som er mulig, og at disse kan leveres brukervennlig og til et konkurransedyktig prisnivå. Disse kriteriene står helt sentralt i den avtalen som nå er inngått, sier konserndirektør Ragnvald Nærø i Statkraft.