SAP tar Microsoft inn i varmen

SAP gjør det enklere og billigere å bruke selskapets programvare i Microsoft-miljø.

SAP vil ta bedre vare på kunder som benytter Windows som operativsystem. Selskapet - verdens største leverandør av programvare for virksomhetsstyring (ERP) - vil derfor gjøre det både enklere og billigere å kjøre applikasjoner som tjenester i et nettverk også for kunder som ikke opererer i et stormaskinmiljø med Unix eller Linux.

SAP har tradisjonelt vært en leverandør for de største bedriftene, men har de siste par årene rettet stadig mer oppmerksomhet mot mindre kunder, blant annet med lansering av SAP Business One, en ERP-suite rettet mot små og mellomstore bedrifter.

Med bedre støtte for Windows håper SAP å bygge opp under denne strategien. Mindre bedrifter benytter i stor grad Windows-baserte driftsmiljø.

Penger spart?

I tillegg legges det vekt på at kostnadene knyttet til Microsoft er lavere enn for stormaskinmiljøer. Penger som blir spart på billigere plattform og maskinvare kan dermed brukes til å utvide kundenes SAP-portefølje.

SAP opplyser at rundt 50 prosent av selskapet kunder i dag benytter Microsofts SQL Server og Windows som operativsystem.