SAP vil bidra til kostnadsreduksjon

SAP fremhever applikasjoner, integrasjonsmiljø og datautrustning som kan tilpasses markedsbehovene som grunnlag for kostnadsreduksjoner og fremtidig vekst.
Orlando, Florida: -- Vi fokuserer på tre områder, kostnader, tilpasningsevne og vekst, fremhever Henning Kagermann, styreformann og administrerende direktør i SAP.

Langsiktighet til tross for kortsiktige krav ble understreket av et industripanel som diskuterte markedsutvikling i lys av krig og nedgangstider, før åpningen av Sapphire, SAPs store internasjonale brukerkonferanse. I den forbindelse bør SAP være et godt valg fremhevet flere av debattantene.

Alt fra en er best

-- Når vi går fra erp til nettverksorienterte forretninger, må vi ikke gjøre de samme tabbene om igjen, sier Henning Kagermann.

Det Kagermann henviser til er at installasjon av et erp-system, det vil si et integrert system for virksomhetens totale forretningsvirksomhet, sparte store bedrifter for enorme beløp.

Ved å integrere leverandører, partnere og kunder i forretningsprosessen må nye systemer integreres på nytt. Kagermann er dermed enig med Oracles toppsjef Larry Ellisson om at et totalt forretningssystem fra en leverandør er bedre enn å måtte tilpasse systemer for leverandør og kundeoppfølging fra spesialister.

Selv om det utvikles verktøy for integrering av ulike leverandørers applikasjoner kan det lett føre til ufullstendige løsninger ifølge SAP.

-- Konsolidering skal ikke være et mål i seg selv. Nå konsoliderer en rekke virksomheter applikasjoner med verktøy. Det må ikke bli slik at vi må konsolidere konsolideringen om noen år, hevder Henning Kagermann.

Satser tungt på crm

Derfor gjør SAP en innsats for å utvikle systemer for kunder og leverandører til ett nivå hvor de kan konkurrere. Forskning og utvikling er en forutsetning. Første prioritet har integrasjonsprogramvaren Netweaver, dernest kundesystemet (crm - customer relationship management) og som tredje forretningssystemet (erp).

-- Vi satser tungt på Mysap CRM, siden vi ikke er nummer en. Det er stor forskjell på R/3 og Mysap, men vi tilbyr kundene å gå over steg for steg, forklarer Henning Kagermann.

Dagens forretningssystem betegnes Mysap. R/3 er det totale forretningssystemet SAP innførte i begynnelsen av 1990-årene.

I Norge var Lilleborg første kunde som tok i bruk økonomistyringen. Typisk bruker norske virksomheter bare deler av R/3, så potensialet er fortsatt betydelig. Ulempen er at Mysap er laget for virkelig store virksomheter hvor logistikken fra produsent til kundens kunde er vesentlig.

-- Vi vil introdusere Business One versjon 6.2, et mindre omfattende system, i september, forklarere Lotte Glad, informasjonssjef i SAP Norge.

I USA er Business One for virksomheter med mindre enn 200 millioner dollar i omsetning. Mysap All in One med forhåndsdefinerte innstillinger for virksomheter inntil 500 millioner dollar i omsetning og Mysap for de virkelig store konsernene.

Vil ikke kjøpe

-- Vi skal ikke kjøpe opp firmaer. Vi tror ikke på det. Vi skal videreutvikle våre systemer. Det vil ta tid, typisk tre år å få alle modulene til å virke sammen i et nettverksmiljø. Vi tror på mer omsetning fra de store. De kommer til oss og spør om utvidete muligheter, hevder Henning Kagermann som støttes av Bill McDermot, administrerende direktør i SAP Americas.

I den forbindelse er stadig bedre brukerbetjening og integrasjonsprogramvaren Netweaver vesentlige. Selvforklarende ikoner vil bli tatt i bruk for funksjoner i applikasjonene. Typisk er alle slags funksjoner for å tilpasse arbeidsstyrken til dagens svake markedsutsikter.

Derfor har SAP et mål om å kunne bidra til kostnadsreduksjoner. Håpet er at i løpet av tre år skal kostnadene til forretningssystemer være redusert med 20 ) 30 prosent og fordelingen mellom kostnadene endret.

Ifølge SAP kan lisenser redusere kostnadene med en prosent. Forhåndsinnstilling kan bidra med to til fire prosent reduksjon. SAP Netweaver skal redusere integreringskostnadene med åtte til tolv prosent og en mer tilpasningsdyktig infrastruktur med inntil 13 prosent.

Mer til innovasjon

-- Ved å bruke 8bladeservers8 er det mulig å redusere kostnadene samtidig som de bidrar til fleksible utvidelser. Vi forstår kapasitetsbehov siden vi er en programvareleverandør, hevder Henning Kagermann.

Det hele er et resultat av SAPs arkitektur for foretningssystemer. Fire nivåer inngår i arkitekturen. Øverste nivå omfatter alle løsningene med spesialiteter for en rekke bransjer. SAP hevder å ha 270 bransjetilpasninger.

Fra løsningen tilpasses en total applikasjon til kundebehovene. Denne baseres på Netweaver for å kunne håndtere andre programvareleverandørers spesialiteter. Således er IBMs applikasjonstjeneste Websphere tilpasset, likeså Microsofts .Net.

På nederste nivå utnytter kundeapplikasjonen den fleksible infrastrukturen.

-- I dag brukes ti prosent av it-budsjettet på innovasjon, 30 prosent på konsolidering og 60 prosent på drift. Om tre år vil konsolidering være redusert til 20 ) 25 prosent, drift til 35 ) 40 prosent. Det gir 40 prosent til innovasjon. Denne endringen handler om folk, om våre og kundenes folk. De må utnytte kostnadsbesparelsene og pløye dem tilbake for vekst. Dermed blir det vekst i markedet og vi bidrar til oppgang, avslutter Henning Kagermann.