SAS Institute-direktøren slutter

SAS Institute-direktøren slutter

Nils Stangnes går av på dagen, ny direktør er allerede klar.

Kåre Nygård blir ny direktør i SAS Institute.

Nils Stangnes fratrer sin stilling med umiddelbar virkning, uten at noen vil si noe om hvorfor.

Konsulent-sjef

- Jeg vil takke Nils Stangnes for den innsatsen og de resultatene som er oppnådd under hans virke i SAS Institute. Stangnes har vært en sterkt medvirkende faktor til at selskapet, i de ni årene han har arbeidet hos oss, har blitt en viktig it-aktør i det norske markedet, sier Frank Møllerop i SAS Institute på vegne av styret i en pressemelding.

Nybakt direktør Nygård har frem til nå vært direktør for konsulentavdelingen i SAS Institute, hvor han ifølge en pressemelding har "oppnådd betydelig vekst i tjenesteomsetningen".

Lover mye

- Å arbeide for at våre kunder opplever høy forretningsmessig nytte av våre løsninger blir en høyt prioritert oppgave for meg fremover. I tillegg skal vi utnytte SAS Institute sin sterke posisjon i markedet til å vinne nye kunders tillit og møte forventet leveransebehov basert på langsiktige partnerrelasjoner i enda større grad fremover, lover Nygård.

- Vi skal selv ha nødvendig spisskompetanse på rådgivnings- og implementeringstjenester, mens våre partnere skal stå for leveranse av volumene.