SAS Institute med betydelige forbedringer

SAS Institute med betydelige forbedringer

Forbedringene i SAS 9 handler om brukerbehov, tilrettelegging av data, kapasitetsbehov og øyeblikksanalyse.
-- Brukerne blir mer selvhjulpne og mindre avhengig av assistanse, sier Kirsti Øberg, salgssjef i SAS Institute AS.

Tilpasning til Microsofts Word og Excel er ett av grunnlagene. Det legges inn en SAS-knapp på verktøyslinjen i programmene som aktiverer SAS 9. Dermed blir ikke Excel brukt som et presentasjonsverktøy, begrenset av 64 K.

I tillegg til bruk av Windows som klient, tilbys en tilsvarende for Java og for web. I den forbindelse benytter SAS aktivt standarder, og er derfor mye mer tilpasningsdyktige enn tidligere.

SAS 9 er et verktøy for forretningsanalyse, ikke bare avansert forretningsrapportering, ofte kalt Business Intelligence. Forretningsrapportering avslører ukjente forhold basert på definerte regler og data. Forretningsanalyse bruker de samme dataene for å spå noe om den kommende utviklingen.

År null

-- Vi har startet en ny tidsregning. Det er år null for analyse, hevder Frank Møllerop, administrerende direktør i SAS Institute AS.

Grunnlaget for uttalelsen er kravene om bedre styring av virksomhetene nedfelt i forordninger som amerikanske Sarbanes-Oxley og kommende norske regelverk.

Alle de store amerikanske bedriftene må forholde seg til de amerikanske kravene, uansett hvilket land de opererer i. Ytterligere krav kommer fra SEC (Securities Exchange Commision), det amerikanske kredittilsynet. Møllerop er derfor opptatt av CPM, Corporate Performance Management, som skal gi aksjonærer og finansinstitusjoner større tiltro til måten store virksomheter drives på.

Blant andre konsulentfirmaet McKinsey peker på viktigheten av it-systemer som støtter CPM-prosessen. En konsekvens kan bli større krav til de ansatte og omfattende delegering av beslutninger. Det er grunnlaget for beslutningene SAS Institute er opptatt av.

Dekker alt

Kirsti Øberg refererer til at SAS ifølge Gartner er den ledende på plattformen for forretningsrapportering. SAS dekker alle elementene fra data blir plukket ut fra forskjellige kilder og systemer, til de inngår i et beslutningsgrunnlag. Denne verdikjeden kan deles itilrettelegging og analyse.

I tilrettelegging er det tre faser; planlegging, ekstrahering og en intelligent arkivering i datavarehus. Analyse omfatter Business Intelligence og Business Analysis. SAS Institute har historisk jobbet mye med å bruke avanserte statistiske metoder til å forklare og antyde noe om den kommende utviklingen.

-- Informatica er gode på ETL, Hyperion er gode på finansiell rapportering. 80 prosent av kostnadene ligger i tilrettelegging, forklarer Kirsti Øberg.

-- Har du valgt en konkurrent, har du valgt en nisjeløsning, hevder Frank Møllerop.

Tilrettelegging, ETL (Extraction, Transformation, Loading) handler om å hente ut data fra en rekke databaser og filsystemer, kvalitetsikre og laste dem inn i datavarehuset for senere analyse.

Tilrettelagt

SAS 9, offisielt 9.1, preges sterkt av tilrettelegging for det enkelte industrisegment og enkeltbrukere. Det nye systymet har spesialløsninger for åtte industrisegmenter, bank, detaljhandel, farmasi, forsikring, offentlig, produksjon, tele og verk (utilities).

Opprinnelig var SAS tilpasset stormaskinsterminalen med et praktisk utseende uten særlig appell til andre enn analytikerne som forsto å verdsette dataene SAS fremskaffet. Med versjon 9.1 har SAS innsett at grafisk betjening og presentasjon på alle nivåer fanger interessen. Rapporteringen kan samles i SAS Portal.

Rapportering med god presentasjon har gitt en rekke konkurrenter innpass hos mange virksomheter.

-- Nå tilbyr vi ulike skjermbilder for ulike brukere og anvendelser, påpeker Kirsti Øberg.

Det er analyser for fagfolk som kontrollere, avanserte rapporter til erfarne brukere, det enkle rapporter til ledelse og saksbehandlere. Noen av rapportene er faste, andre er styrt av parametre som gir forskjellig utvalg og sortering.

-- Det holder med generell programmeringskompetanse for å håndtere SAS i versjon ni, hevder Frank Møllerop.

Mindre spesialistbehov

Tidligere måtte fagfolk utdannes for å spesialprogrammere rapporter ansatte trengte for sine analyser. Nå kan mange klare å få frem rapportene selv.

For å kunne verdsette resultatene er det viktig å vite bakgrunnen for dataene. Derfor har SAS en integrert modell for sine metadata, det vil si beskrivelsesdata om dataene.

-- SAS har laget en metadata-standard som mange bruker, hevder Kirsti Øberg.

Metadata-programvaren lønner det seg å kjøre på en Intel-basert tjenestemaskin med mye minne. Det er en av tiltakene SAS har gjort for å øke utvidelsesmulighetene i versjon ni.

-- Skalerbarheten i SAS 9 er delt opp på en annen måte enn tidligere, understreker, Trond Holmen, rådgiver i SAS Institute.

De forskjellige delene av programvaren er splittet i moduler som kan kjøre i parallell på en rekke tjenestemaskiner. Dermed øker skalerbarheten betydelig fremfor å måtte kjøre alle programvaremodulene på en maskin.