SAS i kritthuset til Gartner

SAS Institute rangeres av analysebyrået Gartners leder-kvadrant.

SAS Institute rangeres av Gartners i leder-kvadrant i kategorien for løsninger for Basel II og riskhåndtering.

Ifølge rapporten er "ledere" leverandører som kan vise til resultater i Basel II både når det gjelder visjoner og forretningsinvesteringer, noe som indikerer at de er forberedt på fremtiden. Ledere i dette markedet har både avansert teknologi, et omfattende tilbud og rik funksjonalitet, skriver SAS Instituet i en pressemelding.

Basel er den internasjonale standarden for krav til bankenes kapitaldekning. Etter at flere banker kollapset på 1980-tallet, oppnevnte de såkalte G 10-landene "The Basel Committee on Banking Supervision".

I 1988 kom Basel I, som fastlegger krav til kapital og prosedyrer for alle aktører som opererer på det internasjonale finansmarkedet. En videreføring av denne avtalen pågår nå, og Basel II skal etter planen implementeres før 2007.

Bedre risikostyring

Basel II er en oppgradert, mer sofistikert og detaljert versjon av Basel I. Basel Advanced betyr å få endra bedre risikostyring og derfor lavere krav om kapitaldekning.

Kredittrisk-management og operasjonell risk-management-løsningene fra SAS ble evaluert av Gartner for å komme med blant de høyest rangerte i den magiske kvadranten.

Totalt har SAS over 60 pågående implementasjoner globalt, ifølge pressemeldingen.