SAS med brukervennlig analyse

SAS med brukervennlig analyse

SAS versjon 9 er tilgjengelig. Dermed kan ansatte som ikke er spesialister på forespørsler mot databaser dra nytte av SAS Institutes avanserte forretningsanalyse.
-- Det nye med versjon ni er bruken av Web som grensesnitt. Brukerne skal selv kunne gjøre analyser, forklarer Kirsti Øberg, salgssjef i SAS Institute.

SAS versjon 9 har kommet i biter. Tilretteleggingsverktøyene var leveringsklare i desember 2003. For SAS Institute anser det som helt vesentlig å sørge for kvalitetsdata, før analyse og rapportering skal forekomme.

Tilrettelegge

Det er SAS Enterprise ETL Server som sørger for å tilrettelegge dataene. ETL omfatter funksjonene ekstrahere, det vil si hente ut data, transformere, det vil si omforme dem for fremtidig analyse, og laste dataene inn i et analysearkiv, eksempelvis SAS´ eget eller Oracle10g.

SAS Enterprise Business Intelligence Server vil sørge for portaltilkobling, avansert analyse, forespørsler og rapportering. Forutsetningen er et katalogsystem (Meta Data Repository) som inneholder data om data slik at de kan brukes av alle it-systemene.

Programvaremodulene for finne frem til data og tekst, SAS Data Mining og Text Mining, har fått påbygninger i Java for å gjøre det lettere å analysere strukturerte og ustrukturerte data på en enklere måte. Hensikten er å integrere resultatene med forretningssystemene som eksempelvis SAP.

Den avanserte analysen skal ifølge talspersoner i SAS Institute håndterer prediktiv og deskriptiv modellering, fremtidsestimering (forecasting), simulering og optimalisering. Samlet skal disse funksjonene gjøre det enklere å svare på komplekse problemstillinger enn alternative systemer for Business Intelligence.