Satelitt kan koste Telenor dyrt

Satelitt kan koste Telenor dyrt

Telenor kan miste en gevinst på 400 millioner kroner.
Søndag kveld sluttet plutselig én av Intelsat-satelittene å virke. Det kan medføre at Telenor må vinke farvel til en gevinst på 400 millioner kroner, skriver DN.no.

Telenor eier fire prosent av Intelsat, og salget for 129 millioner amerikanske dollar skulle gi Telenor en regnskapsmessig gevinst på vel 400 millioner kroner ) en gevinst Telenor beskrev som solid betalt.

I en fersk pressemelding sier imidlertid Intelsat, ifølge Finansavisen at kjøperne av Intelsat, som etter avtalen skulle betale fem milliarder dollar, kan trekke seg dersom satelitten IA-7 går tapt.

Det er nettopp det som nå har skjedd. Intelsat skriver at en brå og uventet elektrisk feil har ført til at satelitten er permanent tapt.