Satser på én brikke

Satser på én brikke

Enkelte hevder det er uttrykk for desperate kostnadskutt, Sun hevder det er tiltro til ny prosessorteknologi.
Beslutningen om å legge ned utviklingen av både Ultrasparc V og tokjerneprosessoren Gemini skjer ifølge Sun fordi de har stor tro på "throughput computing" Dette er betegnelsen på neste generasjons prosessorer med flertrådkjøring og to eller flere kjerner. Sun har jobbet med utvikling av slike siden de kjøpte Afara Websystems i 2002.

Ultrasparc V, med kodenavnet Millennium, skulle være et mellomsteg frem mot de første "throughput computing"-prosessorene i 2006. Den første har kodenavnet Niagara og er en nettverksintensiv prosesser. Siden Millenium og Gemini på det meste var klare for produksjon i det de ble skrinlagt, ble dette av flere oppfattet som et ledd i nedbemanningen i Sun.

Legger om

-- Vi har så stor tro på "throughput computing" at vi ønsker å fokusere alle våre ressurser på å forsere utviklingen av slike prosessorer. Vi har lagt ned en god del tid i utvikling av Millenium og Gemini, men de to er litt på den tradisjonelle siden. CMT-prosessorer (Chip multithreading) er så lovende at vi heller vil legge maksimalt med ressurser bak dem, sier David Yen, Suns direktør for prosessorer og nettverksprodukter til IDG News.

Ifølge Yen var det ingenting i veien med de nesten ferdig utviklede prosessorene, men de var ikke så voldsomme forbedringer i forhold til eksisterende og kommende prosessorer.

-- På Gemini-siden er Ultrasparc IIIi og IIIi+ er veldig kapable, og ved å droppe Gemini hjelper det litt på posisjoneringen av produktene. Når det gjelder Millennium, så skal dagens Ultrasparc IV følges av IV+ og deretter Rock og Niagara. Vi tror det er et bedre veivalg. Derfor dropper vi Ultrasparc V, sier Yen.

Ikke fremskyndet

Skjønt det kan godt hende at Niagara vil få navnet Ultrasparc V. Dette er en avgjørelse som skal tas på et senere tidspunkt. I så fall vil det være for å markere at de nye prosessorene er Sparc-kompatible.

Ifølge Yen skal Sun overføre noen hundre utviklere fra de nedlagte prosjektene til å jobbe med de nye prosessorene. Men tross dette vil ikke lanseringstidspunktene for dem bli fremskutt.

-- Dette vil i det minste sikre timeplanen, om det ikke medfører tidligere lansering, sier Yen.