Satser stort på nettbasert læring

Satser stort på nettbasert læring

Sportskjeden Gresvig satser stort på å bruke nettbasert læring for å gjøre sine 3.000 ansatte med kundeansvar flinkere i jobben sin.
Gresvig AS har utviklet hele 12 nettbaserte kurs for å heve de butikkansattes kompetanse innen produkt, salg, samt kunnskap om egen virksomhet. Målgruppen for opplæringen er alle medarbeidere med kundekontakt i de Gresvig tilknyttede kjedene G-Sport, Intersport og Super-G. Totalt sett har konsernet rundt 3.000 medarbeidere som kommer til å gjennomføre den nettbaserte opplæringen.

Utgangspunktet for Gresvigs satsing er at de erfarer at forbrukernes opplevelse i butikken er helt avgjørende for om de kjøper noe, og for at de eventuelt kommer tilbake neste gang de skal handle. De peker på at butikkansattes kunnskap om egenskapene til produktene de selger og hvordan de behandler oss som kunder, derfor er viktige faktorer i kampen om kundene.

Resultatoversikt

Gresvig bruker Didacs elæringsløsning WebTop trainer som verktøy for produksjon av innhold, distribusjon av kurs og oppfølging av individuelle og regionale resultater. Gjennom denne løsningen vil både butikksjefene, disktrikssjefene, og kjedekontoret til enhver tid ha oversikt over gjennomføring og resultater ute i organisasjonen.

Varehandelen i Norge er preget av mange ansatte spredt rundt i hele landet, og en forholdsvis høy turnover blant medarbeiderne. For de store kjedene er det en suksessfaktor å beholde medarbeidere i lang tid, hvorav det å tilby tidsriktige og relevante læringsmuligheter vil være en faktor som påvirker motivasjon og kunnskap hos den enkelte medarbeider, ifølge Gresvig.