Satt pris på godt lederskap

Bjarne Riis Strøm, direktør ved Ringerike Sykehus HF, fikk under PersonalForum overrakt prisen "Kunsten å lede".

Prisen deles ut av HR Norge i samarbeid med Manpower og går til personer som endrer tanker og adferd i det å lede og utvikle mennesker og organisasjoner.

Prisen er et stipend på 50.000 kroner.

En fellesnevner for tidligere vinnerne er at de gjennom sitt personlige lederskap har vært sterkt medvirkende til å utvikle mennesker og organisasjoner til glede for ansatte, eiere, kunder og brukere.