Savner it i budsjettet

Savner it i budsjettet

IKT-Norge gråter over pc-ordningen, men gleder seg over bredbånd og eID.

I sentrum for mange av de største reformene og satsingene Norge går inn for i årets statsbudsjett står it. Derfor er det paradoksalt at næringen som utvikler kompetansen og løsningene ikke trekkes frem som hovedsatsing i regjeringens næringspolitikk, mener IKT-Norge.

- Sentralt i statsbudsjett for 2010 står næringsrettet forskning, utvikling av miljøteknologi og gjennomføring av samhandlingsreformen. Alt regjeringen ønsker å få til på disse områdene krever it, men it nevnes ikke som en egen næring det bør satses på. Dette er trist, sier Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge.

It som klimaredskap

IKT-Norge er svært positive til at klima er vinneren i statsbudsjettet. Det er bevilget 100 millioner kroner til utvikling av miljøteknologi, hvilket betyr mye for næringen. I tillegg er det bevilger fem milliarder kroner til fornybar energi og energieffektivisering.

- Mange it-løsninger er glitrende eksempler på miljøteknologi. It er det fremste redskapet vi har for energieffektivisering, og grønne energiformer som vindkraft er avhengig av it-løsninger for å realisere sitt potensiale, sier Per Morten Hoff.

Dreper PC-ordning

IKT-Norge er derimot svært skuffet over at man dreper hjemme-pc-ordningen.

- Dette kom overraskende, provenytapet på ordningen er minimal i forhold til samfunnsgevinsten og det er skuffende at regjeringen gjør dette uten å gjøre en skikkelig konsekvensutredning først, sier Per Morten Hoff. Våre medlemmer melder om stor interesse for ordningen blant norske bedrifter og arbeidstakere, det er derfor svært synd at en rødgrønn regjering ikke ser ordningen som en del av sin satsing på kunnskapssamfunnet.

Økningene i forskningsbevilgningene legger vekt bak politikernes ord om at kunnskapsindustrien er viktigere enn tradisjonell industri for Norges fremtid.

IKT-Norge er positive til regjeringen satsing på å gjennomføre den planlagte samhandlingsreformen.

- Det er gledelig at regjeringen setter av 240 millioner til ulike tiltak for forebyggende helsetjenester, sier Per Morten Hoff, men vi forventer at denne summen økes betraktelig neste år, og vi håper man også vrir de finansielle incentivene til mer bruk av forebygging og fjernbehandling av pasientene. I tillegg er vi fornøyd med at foretakene må bruke 15 millioner til forskning på løsninger som kans tøtte samhandling mellom kommune og stat, men hadde gjerne sett at dette var høyere, sier Hoff.

Bredbånd og eID

- Bevilgingen på 100 millioner til bredbånd er gledelig og noe IKT-Norge har jobbet med lenge. Vi ser dette som en seier for vår innsats her, sier Hoff.

- Vi er svært fornøyd med satsingen på eID, men man kan spørre seg om det er nok for å få på plass løsningen i løpet av 2010, noe som bør være absolutt siste frist, avslutter Hoff.

Abelia mener forventningene er "litt innfridd". Les videre på neste side!