Savner såkornkapital

Sjefen for statens satsning på venturekapital, Jørgen Kjærnes, er ikke fornøyd med dagens situasjon når det gjelder investeringer i tidlig fase.
Argentum er et statlig selskap og et redskap for å utvikle et miljø for aktivt eierskap i Norge. Dette gjør de ved å investere i andre fond.

-- Vi savner såkornkapital som er forvaltet i kraftige forvaltermiljøer og kun er fokusert på å skape internasjonale vinnere. Sannheten er at det er mye penger der ute, men at de er vanskelig å få tak i, sier administrerende direktør Jørgen Kjærnes i Argentum.

Hans poeng er at disse pengene er spredt på en rekke ulike miljøer og pengene ofte skal tilfredsstille mange andre målsettinger.

-- Den private kapitalen gjør det som er rasjonelt i forhold til avkastning og risiko. Men mer av de statlige midlene burde også styres av de samme mål og gå til selskaper som kan bli ledende internasjonalt. I dag er kanskje for mye av midlene styrt av hvor prosjektene utvikles, sier han videre.