SBS går for sølv

Siemens Business Services (SBS) har nå oppnådd status som sølvpartner i Cisco Systems omfattende sertifiseringsprogram.

Tildelingen innebærer at SBS vil ligge helt i forkant av kundenes behov for spesialisert kompetanse på teknologiområder som trådløse nettverk og ip-telefoni, skriver selskapet i en pressemelding. Sertifiseringen i Ciscos partnerprogram vil styrke SBSs tilbud innen totalløsninger for drift og outsourcing av it-tjenester og applikasjoner, og bygger videre på selskapets globale samarbeid med Cisco Systems.

- Formålet med Ciscos sertifiseringsprogram er å bygge opp ekspertise blant kanalpartnerne. Sølvsertifiseringen er en sterk anerkjennelse av SBS' evne til å møte norske kunders behov for ledende nettverkskompetanse, sier kanalansvarlig Nina Gullerud i Cisco Systems Norge.

- For SBS er totalitet viktig. Totalitet i henhold til selskapets samlede tjenestetilbud til markedet, og totalitet i forhold til den breddekompetanse organisasjonen besitter. Stadig flere kunder etterspør våre helhetlige driftsløsninger, der SBS står ansvarlig for utstyr, tjenester, applikasjoner og driftsansvar. Ciscos sølvsertifisering bidrar til at vi møter dette behovet. Sertifiseringen understreker samtidig betydningen av kompetanse som et at våre viktigste konkurransefortrinn, sier Petter Moestue, Divisjonsdirektør i Simenes Business Services AS.