SBS stemplet som juksemaker

Siemens Business Services trikset med Forsvars-tall. Nå må selskapet betale erstatning til han som tipset om jukset.

Oslo tingrett finner det sansynlig at Siemens Business Services (SBS) systematisk tok seg for godt betalt fra Forsvaret, skriver Aftenposten.

Den ekstra fortjenesten ble skjult i regnskapene.

I går falt det dom i saken Per Yngve Monsen anla mot sin tidligere arbeidsgiver. Monsen fikk sparken i selskapet etter at han varslet konsernledelsen i Tyskland om det han mente var en storstilt svindel i den norske delen av SBS.

Monsens påstander granskes av Forsvaret og Regjeringsadvokaten. Tingrettsdommen gjør ikke livet lettere for SBS, ifølge Aftenposten.

Feilaktig grunnlag

Men administrerende direktør Ole Morten Skymoen mener dommerne tar fullstendig feil.

- Vi har mottat dommen og er helt uenig i både faktum som er lagt til grunn og de rettslige vurderingene. Retten har dessuten misforstått forsvarskontrakten, og feilaktig lagt til grunn at dette var en hevnaksjon, sier Skymoen til Aftenposten.

Per Yngve Monsen er lettet over dommen, og at han dermed har blitt trodd. Retten mener Monsen ble usaklig oppsagt, og tilkjent ham en erstatning på 1,5 millioner kroner.

Skymoen sier til Aftenposten at det er overveiende sannsynlig at de kommer til å anke.

Komplisert sak

Les mer om overfaktureringen i Forsvaret.

Forvaret gransker Siemens-kontrakt