Scali fikk blodoverføring

Scali fikk blodoverføring

Scali får en kapitaltilførsel på 51,1 millioner kroner. Bak "blodoverføringen" står det internasjonale selskapet Atlas Venture og norske Four Seasons Venture.

Scali er en leverandør av høyytelses clusterløsninger. Selskapets europeiske hovedkvarter ligger i Oslo og betjener Dells brukere av høyytelses clusterløsninger i Europa, Midtøsten og Afrika.

Emisjonspengene skal brukes til å styrke selskapets posisjon på det amerikanske markedet, til produktutvikling og til videre relasjonsbygging med strategiske partnere som Dell, HP and IBM.

Som en følge av transaksjonen vil Atlas Ventures senior partner, Alexandre Bruehl, gå inn i Scalis styre.

videreutvikling av produkter

-- Denne emisjonen gjør det mulig å fortsette vår offensive ekspansjonsstrategi. Samtidig gir det oss anledning til å fokusere på videreutvikling av produkter og tjenester, sier administrerende direktørBjørn Skare i Scali.

-- I fjor konsentrerte vi oss om kommersialisering og internasjonalisering. Tre europeiske og to nordamerikanske kontorer ble etablert. For å opprettholde og styrke relasjonene til Dell, HP og IBM vil Scali nå gjøre ytterlige investeringer og øke selskapets synlighet i det amerikanske markedet.

Kontrakter på gang

Scali hevder de fortsatt har et godt grep om Linux markedet for clusterløsninger. I løpet av første halvår solgte de like mange lisenser som ble solgt i hele fjor.

I en pressemelding heter det at Scali er i ferd med å inngå viktige avtaler med kunder i Nord-Amerika og Europa, noe som styrker selskapets kundebase.

Scali har nå kunder i 24 land.