Scandinavian Photo overtar Fotovideo

Scandinavian Photo overtar Fotovideo

Foto- og videoforhandleren Fotovideo får ny hovedeier, men beholder dagens ledelse.

Svenske Scandinavian Photo overtar aksjemajoriteten i foto- og videoforahandleren Fotovideo.

Ett selskap på sikt

Oppkjøpet er et viktig skritt for å bygge en nordisk ledende aktør, og er en del av en langsiktig strategi for å befeste posisjonen i det nordiske markedet for foto og video.

Selgere er Roar Sandvik og Sverre M. Sejersted, som begge fortsetter som minoritetsaksjonærer i den nye eierstrukturen. FotoVideo og Scandinavian Photo vil på sikt bli slått sammen til ett selskap.

Beholder daglig leder

Sandvik fortsetter også som daglig leder for Fotovideo, og vil i tillegg inngå i Scandinavian Photos ledergruppe.

Scandinavian Photo fokuserer på salg av foto- og videoprodukter via Internett, butikk og telefon. Per dags dato er det 65 ansatte i selskapet, som omsatte for 370 millioner kroner i år.

Fotovideo har på sin side 49 ansatte, og vil lande på en omsetning på 250 millioner kroner i år.