- Scientific apartheid

Gapet mellom fattige og rike når det gjelder tilgang til kunnskapsutviklingen øker stadig raskere.

Mens forholdet mellom de fattigste og de rikeste i verden er 1 til 40 når det gjelder bruttonasjonalproduktet, er forholdet 1 til 220 når det gjelder hvor mye penger som brukes på forskning.

Dette kom fram i et forskningsseminar i Johannesburg parallelt med FNs møte om bærekraftig utvikling og ble betegnet som "scientific apartheid" ifølge Forskningsrådet.